Angielski dla maturzystów

MATURZYŚCI

Kursy dla maturzystów przeznaczone dla słuchaczy , którzy w danym roku szkolnym będą zdawali maturę. Na zajęciach analizowane są odpowiednie części egzaminiu dojrzałości, oraz omawiane są wszelkie zadania jakie może napotkać przyszły maturzysta. Na zajęciach przećwiczysz przykładowe zadania egzaminacyjne zarówno z części ustnej jak i pisemnej. Nacisk położymy na te aspekty, które są Ci potrzebne najbardziej. Przejdziesz także przykładowy egzamin próbny.

Jeśli chcesz dobrze zdać maturę z języka angielskiego  zajrzyj do nas.

W miłej atmosferze, bezpiecznie i bezstresowo przygotujemy Cię do egzaminu.

Znajdziesz tu kursy maturalne na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Zapoznamy Cię ze wszystkimi aspektami nowej matury.

Dołącz do grona naszych zadowolonych słuchaczy i w dobrej atmosferze naucz się z nami szybko i biegle władać językiem obcym.