Angielski dla dorosłych

Specialnie z myślą o Twoich potrzebach…

Stworzyliśmy program nauczania, w którym już od pierwszych zajęć mówisz w języku obcym, aby przełamać barierę językową. Nie doświadczysz typowych, nudnych zajęć. Nauczymy Cię w naturalny sposób, swobodnie porozumiewać się językiem …bez żmudnych zadań domowych

Naszym dorosłym słuchaczom proponujemy  bardzo zróżnicowaną ofertę nauki angielskiego uwzględniającą ich różne potrzeby. Mamy więc zajęcia indywidualne, w grupach 6 – 9 osobowych a także 2,3,4,5- osobowych. Dużym powodzeniem cieszą się kursy dla początkujących, wiecznie początkujących a także na wyższych poziomach. Niezależnie od wielkości grupy i poziomu nasze zajęcia zorientowane są na praktyczną naukę języka, kto pamięta lekcje z czasów szkolnych w zbyt dużych grupach i przesyconych ćwiczeniami gramatycznymi będzie mile zaskoczony. Uczymy metodą komunikacyjną oraz metodami bezpośrednimi, m.in.: Direct English czyli unowocześniona metoda Callana czyli angielski 4 x szybciej, jest metodą nauki języka skoncentrowaną na mówieniu. Metoda polega na zaplanowanej i kontrolowanej przez lektorów konwersacji, prowadzonej na zajęciach w szybkim tempie. Jej celem jest natychmiastowe przełamanie bariery w mówieniu, wypracowanie prawidłowych nawyków myślenia po angielsku i w rezultacie płynna komunikacja językowa. Metoda Callana została uznana za najszybszą i najskuteczniejszą metodę nauczania języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych.

 Przełamanie bariery jaką jest nieśmiałość

Wielu słuchaczy obawia się mówić podczas lekcji języka obcego. Zaletą metody Callana opartej na modelu pracy ustnej „pytanie – odpowiedź” jest niewątpliwie przełamywanie nieśmiałości w mówieniu. Słuchacz od początku jest zmuszony do mówienia, w konsekwencji czego szybko pokonuje lęk przed mówieniem.

 Powtórki…Powtórki…Powtórki…

 Kluczem do sukcesu w uczeniu się języka obcego są powtórki. Każde zajęcia rozpoczynają się od powtórzenia materiału z kilku ostatnich lekcji. Dzięki powtórkom słuchacze doskonale zapamiętują dany materiał. Jest to jeden z najistotniejszych elementów metody bezpośredniej, dający jej przewagę nad innymi metodami nauki języka obcego, gdzie nie powraca się tak intensywnie do opracowanych zagadnień.